Revistas

 • Publicacións do Centro de Estudos Galegos do Algarve

  Baixo a dirección dos profesores Pere Ferré da Ponte e María Jesús Botana Vilar, o Centro de Estudos Galegos da Universidade do Algarve inaugurou, no ano 2017, a Colección Textos e Estudos, que conta co apoio da Secretaría Xeral de Política Lingüística da Xunta de Galicia


  Destinada a divulgar, tanto en Portugal como no estranxeiro, temas e obras fundamentais da cultura galega, o obxectivo principal desta colección de monografías é reforzar a presenza cultural de Galicia tanto entre os académicos como entre o público xeral. Deste modo, estas obras e as vindeiras tentarán complementar áreas como a literatura, a historia, as artes visuais, o pensamento… nunha palabra, todo canto poida revelar, a través de textos do pasado ou do presente, a cultura de Galicia.

 • LIT&TOUR – International Journal of Literature and Tourism Research (IJLTR)

  A LIT&TOUR: International Journal of Literature and Tourism Research  (IJLTR) é uma publicação do Centro de Investigação em Artes e Comunicação, financiada pela Fundação para a Ciência e Tecnologia. Esta revista é publicada semestralmente em acesso aberto.

 • Rotura – Revista de Comunicação, Cultura e Artes

  Rotura – Revista de Comunicação, Cultura e Artes é uma publicação do Centro de Investigação em Artes e Comunicação, financiada pela Fundação para a Ciência e Tecnologia. Esta revista é publicada semestralmente em acesso aberto.